Teksty składane do redakcji podlegają wewnętrznej procedurze oceny, po której autor otrzymuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu tekstu.

W procesie recenzowania artykułu pod uwagę brane są następujące elementy:

  1. oryginalność i aktualność problemu;
  2. poziom merytoryczny artykułu;
  3. założenia metodyczne artykułu;
  4. struktura artykułu i adekwatność tytułu;
  5. zakres rozwiązania problemu;
  6. walory aplikacyjne;
  7. strona formalno-językowa.

Formularz recenzji download

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl