1) Fundacja „Utriusque Iuris”
ul. Majdańska 7/74
04-088 Warszawa

KRS: 0000226016, Organizacja Pożytku Publicznego

2) Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

NIP: 675-000-22-36

UJ logo

Programy

W latach 2019–2020 czasopismo wydawane jest w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt

redakcja@forumprawnicze.eu

© Forum Prawnicze 2019
Wykonanie: Solmedia.pl